MTV's Jingle Ballerz: A Hip Hop Nativity

MTV's Jingle Ballerz presents a hip hop version of the Nativity, starring Rihanna (Sasheer Zamata), Eminem (Taran Killam), Riff Raff (James Franco), Justin Bieber (Kate McKinnon), Beyoncé (Nicki Minaj) and Kanye West (Jay Pharoah). [Season 40, 2014]

Related Sketches